Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
20 јун 2023

Набавка соли и CO2 гаса за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 14/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/23 – Набавка соли и СО2 гаса за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

107-02ТehničkaSpecifikacijaSoCO2

107-03PozivZaPodnošenjePonudeСоиCO2

25 мај 2023

Набавка услугe обуке запослених о безбедности и здрављу на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/23 – Набавка услуге обуке запослених о безбедности и здрављу на рад за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

93-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

93-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost

18 мај 2023

Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/23 – Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

88-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

88-03 PozivZaPodnošenjePonude

19 апр 2023

Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 11/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/23 – Набавка осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

76-02TehnickaSpecifikacija

76-03 Poziv za podnošenje ponude

13 апр 2023

Набавка огревног пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 10/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/23 – Набавка oгревног пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

74-02Pelet tehnička

74-03PozivZaPodnošenjePonudePelet

 

05 апр 2023

Набавка услуге штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 09/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 09/23 – Набавка услуге штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

65-02 Теhnička Specifikacija

65-03 PozivZaPodnošenjePonudeŠtampa

28 мар 2023

Набавка услуга снимања и фотографисања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 08/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/23 – Набавка услуга снимања и фотографисања  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

60-02tehnicka-specifikacija-ulsuge snimanja

60-03PozivZaPodnošenjePonude

21 мар 2023

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 07/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/23 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

58-02 TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

58-03 PozivZaPodnošenjePonude

16 мар 2023

Набавка услуга екстерне контроле квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 06/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга екстерне контроле квалитета базенске воде бр. 06/23 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

54-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

54-03 Poziv za podnošenje ponude

28 феб 2023

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 05/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/23 – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

44-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

44-03 PozivZaPodnošenjePonude