Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
19 дец 2023

Набавка радова на одржавању спортских терена за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 22/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 22/23 – Набавка радова на одржавању спортских терена за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

262-02 Теhnička Specifikacija

262-03 PozivZaPodnošenjePonude

18 дец 2023

Набавка услугa израде нове водоводне мреже за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 21/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 21/23 – Набавка услуга израде нове водоводне за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

260-02Техничка спецификација

260-03 PozivZaPodnošenjePonude

13 дец 2023

Набавка справе за вежбање за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 20/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 20/23 – Набавка справе за вежбање за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

224-02Техничка спецификација спортска опрема

224-03PozivZaPodnošenjePonude

31 окт 2023

Набавка спортске опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 19/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 19/23 – Набавка спортске опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

224-02Техничка спецификација спортска опрема

224-03PozivZaPodnošenjePonude

26 окт 2023

Набавка радова на асфалтирању фудбалског терена за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 18/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/23 – Набавка радова на асфалтирању фудбалског терена за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

222-02 Теhnička Specifikacija (AutoRecovered)

222-03 PozivZaPodnošenjePonude

26 окт 2023

Набавка услугa процене ризика у заштити лица, имовине и пословања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 17/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/23 – Набавка услуга процене ризика у заштити лица, имовине и пословања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

221-02ТehnickaSpecifikacijaiUslovi

221-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost

10 јул 2023

Набавка радова у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 15/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за радова бр. 15/23 – Набавка радова у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

132-02Tehnička specifikacija

132-03PozivZaPodnošenjePonude

20 јун 2023

Набавка соли и CO2 гаса за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 14/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/23 – Набавка соли и СО2 гаса за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

107-02ТehničkaSpecifikacijaSoCO2

107-03PozivZaPodnošenjePonudeСоиCO2

25 мај 2023

Набавка услугe обуке запослених о безбедности и здрављу на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/23 – Набавка услуге обуке запослених о безбедности и здрављу на рад за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

93-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

93-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost

18 мај 2023

Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/23 – Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

88-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

88-03 PozivZaPodnošenjePonude