Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
29 мај 2024

Набавка материјала за саобраћај за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 18/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/24 – Набавка материјала за саобраћај за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

107-02TehničkaSpecifikacijaМaterijlaZaSaobraćaj

107-03PozivZaPodnošenjePonudeМаterijalZaSaobraćaj

 

29 мај 2024

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 17/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/24 – Набавка материјала за одржавање хихијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Техничка спецификација са условима за подношење понуде може се преузети у pdf формату испод текста.

Теhnička specifikacija

28 мај 2024

Набавка услуга обуке запослених о безбедности на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања бр. 16/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 15/24 – Набавка услуга обуке запослених о безбедности на раду потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

105-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

105-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost

21 мај 2024

Набавка радова на водоводној мрежи у Јавној установи „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања бр. 15/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку радова бр. 15/24 – Набавка радова на водоводној мрежи у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

96-02Tehnička specifikacija

96-03PozivZaPodnošenjePonude

21 мај 2024

Набавка заштитне ограде у рекреативном базену за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 14/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/24 – Набавка заштитне ограде у рекреативном базену за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

95-02 tehnička specifikacija zastitna ograda

95-03 poziv za podnošenje ponude

21 мај 2024

Набавка услуга сервисирања дозир пумпи-хлоринатора за потребе Јавне установе „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања бр. 13/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/24 – Набавка услуга серивисирања дозир пумпи/хлоринатора за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

13 мај 2024

Набавка услугa физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/24 – Набавка услуга физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

88-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

88-03 PozivZaPodnošenjePonude

09 мај 2024

Набавка водоводног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 11/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/24 – Набавка водоводног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

84-02 tehnicka sp. us. za slanje vodovodni materijal

84-03 poziv za podnošenje ponude

09 мај 2024

Набавка грађевинског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 10/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/24 – Набавка грађевинског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

83-02 tehnicka specifikacija za slanje gradjevinski materijal

83-03 Poziv Za Podnošenje Ponude