Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
12 јун 2019

Набавка услуга оглашавања на интернету за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује 18/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/19 – Набавка услуга интернет оглашавања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

103-02tehnickaspecifikacija_oglasavanje_na_internetu

103-03PozivZaPodnošenjePonude

07 јун 2019

Набавка радова на текућем одржавању за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 17/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/19 – Набавка радова на текућем одржавању за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

101-02Tehnička specifikacija

101-03PozivZaPodnošenjePonude

04 јун 2019

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 16/19 – Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

98-02ТеhničkaSpecifikacija

98-03PozivZaPodnošenjePonude

 

18 апр 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 05/19.

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 05/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

78-04 KonkursnaDokumentacijaOsiguranje

78-05PozivZaPodnosenjePonude

78-06Izmena_konkursne_dokumentacije

78-10odluka o dodeli ugovora

78-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

15 апр 2019

Набавка пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 15/19, Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 15/19 – Набавка пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

76-02TehničkaSpecifikacija

76-03PozivZaPodnošenjePonudePelet

15 апр 2019

Набавка садница за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/19, Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/19 – Набавка садница за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

65-06TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

65-07PozivZaPodnošenjePonude

02 апр 2019

Набавка тенди за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/19, Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/19 – Набавка тенди за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

67-02TehničkaSpecifikacijaTende

67-03PozivZaPodnošenjePonudeTende

21 мар 2019

Набавка eлектро материјала са уградњом за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 11/19, Набака на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/19 – Набавка електро материјала са уградњом за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

63-02Теhnička specifikacija

63-03PozivZaPodnošenjePonude

13 мар 2019

Набавка материјала за одржавање личне и хигијене објеката бр. 10/19, Набака на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/19 – Набавка материјала за одржавање личне и хигијене објеката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

56-03Poziv za podnošenje ponude

56-02TehničkaSpecifikacijaIUsloviHigijena

13 мар 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга физичко, техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 04/19.

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга физичко, техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 04/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

57-04 Konkursna dokumentacija FTPO

57-05PozivZaPodnosenjePonude

57-10Odluka o dodeli Ugovora

57-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru