Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
13 феб 2019

Набавка потрошног материјала и ситног инвентара бр. 05/19 – Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/19 – Набавка потрошног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

40-02TehnickaSp.Us.ZaSlanjePotrošniMaterijal

40-03PozivZaPodnošenjePonude

12 феб 2019

Набавка лежаљки бр. 04/19 – Набавка на коју се закон не примењује


Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/19 – Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

39-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

39-03PozivZaPodnošenjePonude

08 феб 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/19

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

38-04 KonkursnaDokumentacija

38-05PozivZaPodnosenjePonude

Odluka o dodeli Ugovora 03-19-20190225133429

39-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06 феб 2019

Набавка услуга екстерне контроле базенске воде бр. 03/19 – Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/19 – Набавка услуга екстерне контроле базенске воде. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

33-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

33-03PozivZaPodnošenjePonude

31 јан 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

30-04 KonkursnaDokumentaciaHemijskaSredstvaBazenskaVoda

30-05 PozivZaPodnosenjePonudeSredstvaZaOdržavanjeBazenskeVode

30-11OdlukaOObustaviPostupka

30-12ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

23 јан 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 01/19

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 01/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

20-04Konkursna dokumentacija

20-05PozivZaPodnosenjePonude

21-9Odluka o dodeli ugovora

21-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru Admin usluge

22 јан 2019

Набавка горива за потребе Јавне уставнове „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 02/18.

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/19 – Набавка горива. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

52-02PozivZaPodnošenjePonudeGorivo

52-03TehničkaSpecifikacijaGorivo

18 јан 2019

Набавка услуга хигијене објеката и оджавање зленила и спалилачке службе у Аква парку „Подина“ JН бр.01/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар“ Подина, покреће отворени поступак за јавну набавку бр. 01/19 – Набавка услуга хигијене објеката и зленила и спалилачке службе у Аква парку „Подина“ . Конкурсна документација и Позив за подношење понуда могу се преузети у pdf формату испод текста као и на Порталу јавних набавки.

20-04Коnkursna dok. Usluge_Higijene_Spasilacke_Sluzbe

20-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

20-06Izmena_konkursne_dokumentacije

Odluka o dodeli Ugovora JN 01-19-20190225124508

19-14Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

19-15Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

17 јан 2019

Набавка канцеларијског материјала бр. 01/19

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА 01/19 –  НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

18-02Teхничка спецификација

07 дец 2018

Набавка спортске опреме бр. 19/18

ПОЗИВ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ“ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, НАБАВКА 19/18

235-02PozivZaPodnošenjePonude

235-03Теhnička specifikacija