Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
07 дец 2018

Набавка спортске опреме бр. 19/18

ПОЗИВ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ“ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, НАБАВКА 19/18

235-02PozivZaPodnošenjePonude

235-03Теhnička specifikacija

24 јул 2018

Набавка монтажно-демонтажних трибина

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка и монтажно демонтажних трибина за потребе Јавне установе спортско рекреативни центар Подина“ СокобањаЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/18

Документација:

Позив за достављање понуда