Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
07 апр 2022

Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 14/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/22 – Набавка oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

60-02TehnickaSpecifikacija

60-03 Poziv za podnošenje ponude

14 мар 2022

Набавка услуга спасилачке службе на Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/22 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/22 – Набавка спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања – поновљени поступак, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

50-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

50-03 PozivZaPodnošenjePonude

04 мар 2022

Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 11/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/22 – Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

43-02 Tehnička Specifikacija Gorivo

43-03 Poziv Za Podnošenje Ponude Gorivo

04 мар 2022

Набавка услуга рекламе и пропаганде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 10/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/22 – Набавка услуга рекламе и пропаганде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

42-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

42-03PozivZaPodnošenjePonude

02 мар 2022

Набавка услуга oдржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 09/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 09/22 – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

41-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

41-03PozivZaPodnošenjePonude

 

01 мар 2022

Набавка услуга спасилачке службе на Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 08/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/22 – Набавка спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

38-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

38-03 PozivZaPodnošenjePonude

24 феб 2022

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 07/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/22 – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

34-02 Tehnička Specifikacija i Uslovi Higijena

34-03 Poziv za podnošenje ponude

14 феб 2022

Набавка услуга стручног надзора за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 06/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 06/22 – Набавка услуга стручног надзора за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

32-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

32-03 Poziv za podnošenje ponude

Predmer i predračun radova

07 феб 2022

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 05/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/22 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

31-02 TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

31-03 PozivZaPodnošenjePonude

04 феб 2022

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 04/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/22 – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

29-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

29-03 PozivZaPodnošenjePonude