Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
23 сеп 2021

Набавка огревног пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 20/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 20/21 – Набавка огревног пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

179-02PozivZaPodnošenjePonudePelet

179-03Pelet tehnička

14 јун 2021

Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 19/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/21 – Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

101-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

101-03PozivZaPodnošenjePonude

02 јун 2021

Набавка услуга обуке запослених о безбедности на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 18/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/21 – Набавка услуга обуке  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

94-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

94-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost

27 апр 2021

Набавка садница за одржавање зеленила потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 17/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/21 – Набавка садница за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

75-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

75-03 Poziv za podnošenje ponude

22 апр 2021

Набавка ХТЗ опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 16/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 16/21 – Набавка ХТЗ опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

73-02TehnickaSpecifikacijaHTZoprema

73-03 Poziv Za Podnošenje Ponudа

16 апр 2021

Набавка потрошног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 15/21 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта у поновљеном поступку за набавку бр. 15/21 – Набавка потрошног материјала  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

72-02TehnickaSpecifikacija

72-03 Poziv Za Podnošenje Ponude

15 апр 2021

Набавка услуга oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 14/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/21 – Набавка услуга осоигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

70-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

70-03 Poziv za podnošenje ponude

09 апр 2021

Набавка услуга екстерне контроле квалитета воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/21 – Набавка услуга екстерне контроле квалитета воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

63-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

63-03 Poziv za podnošenje ponude

07 апр 2021

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/21 – Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

58-02 Теhnička Specifikacija

58-03PozivZaPodnošenjePonude

11 мар 2021

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 11/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/21 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

48-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

48-03PozivZaPodnošenjePonude