Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
15 апр 2021

Набавка услуга oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 14/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/21 – Набавка услуга осоигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

70-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

70-03 Poziv za podnošenje ponude

09 апр 2021

Набавка услуга екстерне контроле квалитета воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/21 – Набавка услуга екстерне контроле квалитета воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

63-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

63-03 Poziv za podnošenje ponude

07 апр 2021

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/21 – Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

58-02 Теhnička Specifikacija

58-03PozivZaPodnošenjePonude

11 мар 2021

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 11/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/21 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

48-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

48-03PozivZaPodnošenjePonude

10 мар 2021

Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 10/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/21 – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

45-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

45-03PozivZaPodnošenjePonude

 

04 мар 2021

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 09/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 09/21 – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

43-02 Tehnička Specifikacija i Uslovi Higijena

43-03 Poziv za podnošenje ponude

01 мар 2021

Набавка услуга физичко – техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 08/21 набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/21 – Набавка услуга физичко – техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

40-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

40-03PozivZaPodnošenjePonude

 

25 феб 2021

Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 07/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/21 – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

38-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

38-03PozivZaPodnošenjePonude

24 феб 2021

Набавка aдминистративних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 06/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 06/21 – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

37-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

37-03PozivZaPodnošenjePonude

10 феб 2021

Набавка услуга израде пројектне документације за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 05/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/21 – Набавка услуге израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске опреме пумпне станице Аква парка „Подина“, а за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

33-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

33-03PozivZaPodnošenjePonude