Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
16 јан 2020

Набавка услуга одржавања хигијене објеката и зеленила ЈН бр. 01/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у oтвореном поступку набавка услуга ЈН бр. 01/20 – Набавка услуга одржавања хигијене објеката и зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

12-04Коnkursna dok. Usluge_Higijene

12-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

12-06Izmena_konkursne_dokumentacije

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

12-11ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

14 окт 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка половног путничког аутомобила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 09/19.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка половног путничког аутомобила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 09/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

198-04 КonkursnaDokumentacijaNabavkaPolovnogAutomobila

198-05 PozivZaPodnosenjePonudePolovanAutomobil

198-10Odluka o dodeli Ugovora

198-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26 сеп 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка опреме за спорт за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 08/19

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка опреме за спорт за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 08/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

190-04 KonkursnaDokumentacijaNabavkaOpremeZaSport

190-05 PozivZaPodnosenjePonudeOpremaZaSport

190-10Odluka o dodeli Ugovora

190-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02 сеп 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка половне опреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 07/19.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка половне опреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 07/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

170-04 KonkursnaDokumentacijaNabavkaPolovneOpremeTeretana

170-05 PozivZaPodnosenjePonudePolovnaOpremaZaTeretanu

170-09Odluka o dodeli Ugovora

170-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16 јул 2019

Набавка столова и столица за летњу башту за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 19/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 19/19 – Набавка столица и столова за летњу башту за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

128-02Теhnička specifikacijaStoliceIStolovi

128-03PozivZaPodnošenjePonude

14 јун 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга организовања спортских манифестација – игара на води за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 06/19.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга организовања спортских манифестација за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 06/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

104-04Konkursna dokumentacija

104-05PozivZaPodnosenjePonude

104-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12 јун 2019

Набавка услуга оглашавања на интернету за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује 18/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/19 – Набавка услуга интернет оглашавања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

103-02tehnickaspecifikacija_oglasavanje_na_internetu

103-03PozivZaPodnošenjePonude

07 јун 2019

Набавка радова на текућем одржавању за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 17/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/19 – Набавка радова на текућем одржавању за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

101-02Tehnička specifikacija

101-03PozivZaPodnošenjePonude

04 јун 2019

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 16/19 – Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

98-02ТеhničkaSpecifikacija

98-03PozivZaPodnošenjePonude

 

18 апр 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 05/19.

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 05/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

78-04 KonkursnaDokumentacijaOsiguranje

78-05PozivZaPodnosenjePonude

78-06Izmena_konkursne_dokumentacije

78-10odluka o dodeli ugovora

78-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru