На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања

Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за адно место под редним Административно – технички сектретар

 

2 Oglas Administrativno – tehnički sekretar