План јавних набавки Јавне установе „Спортско рекреативни центра Подина“ Сокобања за 2023. годину.

Plan javnih nabavki (2).