Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/19 – Набавка горива. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

52-02PozivZaPodnošenjePonudeGorivo

52-03TehničkaSpecifikacijaGorivo