ПОЗИВ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ“ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, НАБАВКА 19/18

235-02PozivZaPodnošenjePonude

235-03Теhnička specifikacija