Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 01/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

20-04Konkursna dokumentacija

20-05PozivZaPodnosenjePonude

21-9Odluka o dodeli ugovora

21-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru Admin usluge