Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

38-04 KonkursnaDokumentacija

38-05PozivZaPodnosenjePonude

Odluka o dodeli Ugovora 03-19-20190225133429

39-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru