Јавна установа „Спортско рекреативни центар“ Подина, покреће отворени поступак за јавну набавку бр. 01/19 – Набавка услуга хигијене објеката и зленила и спалилачке службе у Аква парку „Подина“ . Конкурсна документација и Позив за подношење понуда могу се преузети у pdf формату испод текста као и на Порталу јавних набавки.

20-04Коnkursna dok. Usluge_Higijene_Spasilacke_Sluzbe

20-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

20-06Izmena_konkursne_dokumentacije

Odluka o dodeli Ugovora JN 01-19-20190225124508

19-14Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

19-15Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2