Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

23-04 KonkursnaDokumentaciaHemijskaSredstvaBazenskaVoda

23-05 PozivZaPodnosenjePonudeSredstvaZaOdržavanjeBazenskeVode

23-11Odluka o dodeli Ugovora

23-13Obaveštenje o zaključenom ugovoru