Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка опреме за спорт за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 08/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

190-04 KonkursnaDokumentacijaNabavkaOpremeZaSport

190-05 PozivZaPodnosenjePonudeOpremaZaSport

190-10Odluka o dodeli Ugovora

190-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru