Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка половне опреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 07/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

170-04 KonkursnaDokumentacijaNabavkaPolovneOpremeTeretana

170-05 PozivZaPodnosenjePonudePolovnaOpremaZaTeretanu

170-09Odluka o dodeli Ugovora

170-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru