Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка половног путничког аутомобила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 09/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

198-04 КonkursnaDokumentacijaNabavkaPolovnogAutomobila

198-05 PozivZaPodnosenjePonudePolovanAutomobil

198-10Odluka o dodeli Ugovora

198-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru