Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 04/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

41-04 KonkursnaDokumentacija

41-05PozivZaPodnosenjePonude

41-10Odluka o dodeli Ugovora

41-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru