Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/24 – Набавка материјала за одржавање хихијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Техничка спецификација са условима за подношење понуде може се преузети у pdf формату испод текста.

Теhnička specifikacija