Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/24 – Набавка материјала за саобраћај за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

107-02TehničkaSpecifikacijaМaterijlaZaSaobraćaj

107-03PozivZaPodnošenjePonudeМаterijalZaSaobraćaj