Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/22 – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања у поновљеном поступку, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

28-02 Tehnicka specifikacija – Potrosni materijal

28-02Tehnicka Sp. Us. Za Slanje Potrošni Materijal

28-03 Poziv Za Podnošenje Ponude