Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/20 – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

49-02TehnickaSpecifikacijaZaSlanjePotrošniMaterijal

49-03PozivZaPodnošenjePonude