Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта у поновљеном поступку за набавку бр. 15/21 – Набавка потрошног материјала  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

72-02TehnickaSpecifikacija

72-03 Poziv Za Podnošenje Ponude