Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и имовине за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 07/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

95 4 Konkursna dokumentacija FTPO

95-05PozivZaPodnosenjePonude

95-09OdlukaоDodeliUgovora

95-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru