Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/21 – Набавка услуге израде пројектне документације за доградњу Аква парка „Подина“ у функцији проширења капацитета, а за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

26-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

26-03PozivZaPodnošenjePonude