Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/22 – Набавка услуга обуке запослених о безбедности и здравља на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

100-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

100-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost