Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/22 – Набавка oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

60-02TehnickaSpecifikacija

60-03 Poziv za podnošenje ponude