Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 06/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

92-04Konkursna dokumentacija

92-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

92-08Odluka o dodeli Ugovora

92-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru