Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 06/22 – Набавка услуга стручног надзора за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

32-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

32-03 Poziv za podnošenje ponude

Predmer i predračun radova