Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/23 – Набавка услуге обуке запослених о безбедности и здрављу на рад за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

93-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

93-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost