Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
26 јан 2021

Набавка канцеларисјког материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 01/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 01/21 – Набавка канцеларисјког материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

20-02PozivZaPodnošenjePonudа

20-03 Tehnička specifikacija

 

18 јан 2021

План јавних набавки Јавне установе „Спортско рекреативни центра Подина“ Сокобања за 2021. годину

План јавних набавки Јавне установе „Спортско рекреативни центра Подина“ Сокобања за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

30 јун 2020

Набавка улсуга израде нормативних аката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 17/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/20 – Набавка израде нормативних аката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

127-02Tehnicka Specifikacija Sa Uslovima

127-03PozivZaPodnošenjePonude

02 јун 2020

Набавка хидротехничког материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 14/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/20 – Набавка хидротехничког материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

100-02Tehnicka Specifikacija Sa Uslovima

100-03PozivZaPodnošenjePonude

01 јун 2020

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 13/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/20 – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

99-02TehničkaSpecifikacijaIUsloviHigijena 99-03Poziv za podnošenje ponude

29 мај 2020

Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања ЈН 08/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 08/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

98-04 KonkursnaDokumentacijaOsiguranje

98-05PozivZaPodnosenjePonude

98-06Izmena_konkursne_dokumentacije

98-07ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

98-08Dodatno pojašnjenje

98-10Odluka o dodeli Ugovora

98-14Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28 мај 2020

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и имовине ЈН 07/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и имовине за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 07/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

95 4 Konkursna dokumentacija FTPO

95-05PozivZaPodnosenjePonude

95-09OdlukaоDodeliUgovora

95-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28 мај 2020

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 12/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/20 – Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

94-02ТеhničkaSpecifikacija

94-03PozivZaPodnošenjePonude

25 мај 2020

Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ ЈН 06/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 06/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

92-04Konkursna dokumentacija

92-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

92-08Odluka o dodeli Ugovora

92-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11 мај 2020

Набавка услуге запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 11/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/20 – Набавка услуге запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

80-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

80-03PozivZaPodnošenjePonude