Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
28 мар 2023

Набавка услуга снимања и фотографисања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 08/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/23 – Набавка услуга снимања и фотографисања  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

60-02tehnicka-specifikacija-ulsuge snimanja

60-03PozivZaPodnošenjePonude

21 мар 2023

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 07/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/23 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

58-02 TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

58-03 PozivZaPodnošenjePonude

16 мар 2023

Набавка услуга екстерне контроле квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 06/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга екстерне контроле квалитета базенске воде бр. 06/23 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

54-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

54-03 Poziv za podnošenje ponude

28 феб 2023

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 05/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/23 – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

44-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

44-03 PozivZaPodnošenjePonude

20 јан 2023

Конкурс на недоређено радно време за радно место – Административно – технички сектретар

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања

Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за адно место под редним Административно – технички сектретар

 

2 Oglas Administrativno – tehnički sekretar

19 јан 2023

Набавка потрошног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 04/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/23 – Набавка потрошног материјала  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

20-02Tehnicka Sp. Us. Za Slanje Potrošni Materijal

20-03 Poziv Za Podnošenje Ponude

 

19 јан 2023

Набавка средстава за одржавање личне хихијене и хигијене објеката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 03/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/23 – Набавка средстава за одржавања личне хигијене и хигијене објеката бр. 03/23 за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

19-02 Tehnička Specifikacija i Uslovi Higijena

19-03 Poziv za podnošenje ponude

17 јан 2023

Набавка канцеларијског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 02/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/23 – Набавка канцеларијског материјала бр. 02/23 за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

12-02 Tehnicka specifikacija

12-03 Poziv Za Podnošenje Ponudа

17 јан 2023

Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 01/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 01/23 – Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.1

0-02 Tehnička Specifikacija Gorivo

10-03 Poziv Za Podnošenje Ponude Gorivo