Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/21 – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

45-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

45-03PozivZaPodnošenjePonude