Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
09 мар 2020

Набавка услуга ексетерне контроле квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 08/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/20 – Набавка услуга екстерне контроле базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

60-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

60-03PozivZaPodnošenjePonude

 

06 мар 2020

Набавка oпреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 07/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/20 – Набавка опреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

59-02TehničkaSpecifikacijaOpremaZaTeretanu

59-03PozivZaPodnošenjePonudeОpremaZaTeretanu

05 мар 2020

Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 06/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 06/20 – Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

56-02Tehnicka Specifikacija Sa Uslovima

56-03 Poziv Za Podnošenje Ponude

28 феб 2020

Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 05/20 -ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/20 – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

49-02TehnickaSpecifikacijaZaSlanjePotrošniMaterijal

49-03PozivZaPodnošenjePonude

19 феб 2020

Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 05/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/20 – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

44-02TehnickaSp.Us.ZaSlanjePotrošniMaterijal

44-03PozivZaPodnošenjePonude

 

14 феб 2020

Jaвна набавка мале вредности – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме, ЈНМВ 04/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 04/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

41-04 KonkursnaDokumentacija

41-05PozivZaPodnosenjePonude

41-10Odluka o dodeli Ugovora

41-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12 феб 2020

Набавка материјала за саобраћај за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 04/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/20 – Набавка материјала за саобраћај потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

38-02TehničkaSpecifikacijaМaterijlaZaSaobraćaj

38-03PozivZaPodnošenjePonudeМаterijalZaSaobraćaj

06 феб 2020

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 03/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/20 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

36-02PozivZaPodnošenjePonude

36-03TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

27 јан 2020

Jaвна набавка мале вредности – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде, ЈНМВ 03/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

23-04 KonkursnaDokumentaciaHemijskaSredstvaBazenskaVoda

23-05 PozivZaPodnosenjePonudeSredstvaZaOdržavanjeBazenskeVode

23-11Odluka o dodeli Ugovora

23-13Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23 јан 2020

Набавка канцеларијског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 02/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/20 – Набавка канцеларијског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

20-02PozivZaPodnošenjePonudа

20-03 Tehnička specifikacija