Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
02 феб 2022

Набавка услуга eкстерне контроле базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 03/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/22 – Набавка услуга екстерне конторле базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

25-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

25-03 Poziv za podnošenje ponude

26 јан 2022

Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 02/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/22 – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

20-03 Poziv Za Podnošenje Ponude

20-02Tehnicka Sp. Us. Za Slanje Potrošni Materijal

25 јан 2022

Набавка канцеларијског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 01/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 01/22 – Набавка канцеларијског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

17-02 Tehnicka specifikacija

17-03 Poziv Za Podnošenje Ponudа

14 дец 2021

Набавка електро материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 23/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 23/21 – Набавка електро материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

221-02Теhnička specifikacija

221-03PozivZaPodnošenjePonude

10 дец 2021

Набавка новогодишње расвете са монтажом за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 22/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 22/21 – Набавка новогодишње расвете са монтажом за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

215-02 Tehnička specifikacija

215-03PozivZaPodnošenjePonude

11 окт 2021

Набавка радова за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 21/21

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 21/21 – Набавка радова за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

191-02PozivZaPodnošenjePonude

191-03Tehnička specifikacija