Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
30 јун 2020

Набавка улсуга израде нормативних аката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 17/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/20 – Набавка израде нормативних аката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

127-02Tehnicka Specifikacija Sa Uslovima

127-03PozivZaPodnošenjePonude

02 јун 2020

Набавка хидротехничког материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 14/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/20 – Набавка хидротехничког материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

100-02Tehnicka Specifikacija Sa Uslovima

100-03PozivZaPodnošenjePonude

01 јун 2020

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 13/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/20 – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

99-02TehničkaSpecifikacijaIUsloviHigijena 99-03Poziv za podnošenje ponude

29 мај 2020

Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања ЈН 08/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 08/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

98-04 KonkursnaDokumentacijaOsiguranje

98-05PozivZaPodnosenjePonude

98-06Izmena_konkursne_dokumentacije

98-07ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

98-08Dodatno pojašnjenje

98-10Odluka o dodeli Ugovora

98-14Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28 мај 2020

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и имовине ЈН 07/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и имовине за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 07/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

95 4 Konkursna dokumentacija FTPO

95-05PozivZaPodnosenjePonude

95-09OdlukaоDodeliUgovora

95-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28 мај 2020

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 12/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/20 – Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

94-02ТеhničkaSpecifikacija

94-03PozivZaPodnošenjePonude

25 мај 2020

Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ ЈН 06/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈН бр. 06/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

92-04Konkursna dokumentacija

92-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

92-08Odluka o dodeli Ugovora

92-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11 мај 2020

Набавка услуге запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 11/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/20 – Набавка услуге запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

80-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

80-03PozivZaPodnošenjePonude

27 апр 2020

Набавка садница и зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 10/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/20 – Набавка садница и зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

80-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda-1

80-03PozivZaPodnošenjePonude

03 апр 2020

Набавка услуге сервисирања возила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 09/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 09/20 – Набавка услуге сервисирања возила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

80-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda-1

80-03PozivZaPodnošenjePonude