Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
23 јан 2020

Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр. 01/20

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 01/20 – Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

19-02PozivZaPodnošenjePonudeGorivo

19-03TehničkaSpecifikacijaGorivo

21 јан 2020

Јавна набавка мале вредности – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/20.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/20. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

17-04Konkursna dokumentacija

17-05PozivZaPodnosenjePonude

17-09 Odluka о dodeli ugovora

17-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru Admin usluge

16 јан 2020

Набавка услуга одржавања хигијене објеката и зеленила ЈН бр. 01/20

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у oтвореном поступку набавка услуга ЈН бр. 01/20 – Набавка услуга одржавања хигијене објеката и зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

12-04Коnkursna dok. Usluge_Higijene

12-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

12-06Izmena_konkursne_dokumentacije

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

12-11ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

14 окт 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка половног путничког аутомобила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 09/19.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка половног путничког аутомобила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 09/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

198-04 КonkursnaDokumentacijaNabavkaPolovnogAutomobila

198-05 PozivZaPodnosenjePonudePolovanAutomobil

198-10Odluka o dodeli Ugovora

198-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26 сеп 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка опреме за спорт за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 08/19

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка опреме за спорт за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 08/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

190-04 KonkursnaDokumentacijaNabavkaOpremeZaSport

190-05 PozivZaPodnosenjePonudeOpremaZaSport

190-10Odluka o dodeli Ugovora

190-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02 сеп 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка половне опреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 07/19.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка половне опреме за теретану за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 07/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

170-04 KonkursnaDokumentacijaNabavkaPolovneOpremeTeretana

170-05 PozivZaPodnosenjePonudePolovnaOpremaZaTeretanu

170-09Odluka o dodeli Ugovora

170-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16 јул 2019

Набавка столова и столица за летњу башту за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује бр 19/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 19/19 – Набавка столица и столова за летњу башту за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

128-02Теhnička specifikacijaStoliceIStolovi

128-03PozivZaPodnošenjePonude

14 јун 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга организовања спортских манифестација – игара на води за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 06/19.

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга организовања спортских манифестација за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 06/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

104-04Konkursna dokumentacija

104-05PozivZaPodnosenjePonude

104-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12 јун 2019

Набавка услуга оглашавања на интернету за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује 18/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/19 – Набавка услуга интернет оглашавања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

103-02tehnickaspecifikacija_oglasavanje_na_internetu

103-03PozivZaPodnošenjePonude