Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
13 мар 2019

Набавка материјала за одржавање личне и хигијене објеката бр. 10/19, Набака на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/19 – Набавка материјала за одржавање личне и хигијене објеката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

56-03Poziv za podnošenje ponude

56-02TehničkaSpecifikacijaIUsloviHigijena

13 мар 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга физичко, техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 04/19.

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка услуга физичко, техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 04/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

57-04 Konkursna dokumentacija FTPO

57-05PozivZaPodnosenjePonude

57-10Odluka o dodeli Ugovora

57-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07 мар 2019

Набавка услуга атестирања водених атракција бр.09/19 – Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 09/19 – Набавка услуга атестирања водењних атракција за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

53-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

53-03PozivZaPodnošenjePonude

05 мар 2019

Набавка материјала за одржавање зеленила бр. 08/19, Набака на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/19 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

52-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

52-03PozivZaPodnošenjePonude

 

01 мар 2019

Набавка система за грејање са уградњом бр. 07/19 – Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/19 – Набавка система за грејање са уградњом за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

50-02 Теhnička specihikacija

50-03PozivZaPodnošenjePonudeGrejanje

28 феб 2019

Набавка реквизита за базене бр. 06/19, Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 06/19 – Набавка реквизита за базене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

48-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

48-03PozivZaPodnošenjePonude

20 феб 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19 – Поновљени поступак

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19 – Поновљени поступак. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

44-04 KonkursnaDokumentaciaHemijskaSredstvaBazenskaVodaPonovljeniPostupak

44-05 PozivZaPodnosenjePonudeSredstvaZaOdržavanjeBazenskeVodePonovljeniPostupak

44-11Odluka о dodeli ugovora

44-13Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13 феб 2019

Набавка потрошног материјала и ситног инвентара бр. 05/19 – Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/19 – Набавка потрошног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

40-02TehnickaSp.Us.ZaSlanjePotrošniMaterijal

40-03PozivZaPodnošenjePonude

12 феб 2019

Набавка лежаљки бр. 04/19 – Набавка на коју се закон не примењује


Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/19 – Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

39-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

39-03PozivZaPodnošenjePonude

08 феб 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/19

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка одржавања хидротехничке опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 03/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

38-04 KonkursnaDokumentacija

38-05PozivZaPodnosenjePonude

Odluka o dodeli Ugovora 03-19-20190225133429

39-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru