Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
06 феб 2019

Набавка услуга екстерне контроле базенске воде бр. 03/19 – Набавка на коју се закон не примењује

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/19 – Набавка услуга екстерне контроле базенске воде. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

33-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

33-03PozivZaPodnošenjePonude

31 јан 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

30-04 KonkursnaDokumentaciaHemijskaSredstvaBazenskaVoda

30-05 PozivZaPodnosenjePonudeSredstvaZaOdržavanjeBazenskeVode

30-11OdlukaOObustaviPostupka

30-12ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

23 јан 2019

Јавна набавка мале вредности – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 01/19

Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 01/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

20-04Konkursna dokumentacija

20-05PozivZaPodnosenjePonude

21-9Odluka o dodeli ugovora

21-11Obaveštenje o zaključenom ugovoru Admin usluge

22 јан 2019

Набавка горива за потребе Јавне уставнове „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 02/18.

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/19 – Набавка горива. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

52-02PozivZaPodnošenjePonudeGorivo

52-03TehničkaSpecifikacijaGorivo

18 јан 2019

Набавка услуга хигијене објеката и оджавање зленила и спалилачке службе у Аква парку „Подина“ JН бр.01/19

Јавна установа „Спортско рекреативни центар“ Подина, покреће отворени поступак за јавну набавку бр. 01/19 – Набавка услуга хигијене објеката и зленила и спалилачке службе у Аква парку „Подина“ . Конкурсна документација и Позив за подношење понуда могу се преузети у pdf формату испод текста као и на Порталу јавних набавки.

20-04Коnkursna dok. Usluge_Higijene_Spasilacke_Sluzbe

20-05Poziv_za_dostavljanje_ponuda

20-06Izmena_konkursne_dokumentacije

Odluka o dodeli Ugovora JN 01-19-20190225124508

19-14Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

19-15Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

17 јан 2019

Набавка канцеларијског материјала бр. 01/19

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА 01/19 –  НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

18-02Teхничка спецификација

12 јан 2019

План јавних набавки Јавне установе „Спортско рекреативни центра Подина“ Сокобања за 2019. годину

План Јавних набавки СРЦ Подина за 2019. год.

I измена плана Јавних набавки за 2019. годину

II измена плана Јавних набавки за 2019. год.

III измена плана Јавних набавки за 2019. год.

Техничка измена плана Јавних набавки за 2019. годину

07 дец 2018

Набавка спортске опреме бр. 19/18

ПОЗИВ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ“ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, НАБАВКА 19/18

235-02PozivZaPodnošenjePonude

235-03Теhnička specifikacija

24 јул 2018

Набавка монтажно-демонтажних трибина

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка и монтажно демонтажних трибина за потребе Јавне установе спортско рекреативни центар Подина“ СокобањаЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/18

Документација:

Позив за достављање понуда