На основу члана 13.Одлуке о оснивању Јавне установе “Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања број 24/17) и члана 20. Статута Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања од 04.11.2017. године Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, расписује: Конкурс за директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања

Документација:

Конкурс за директора ЈУ СРЦ ПОДИНА