План Јавних набавки СРЦ Подина за 2019. год.

I измена плана Јавних набавки за 2019. годину

II измена плана Јавних набавки за 2019. год.

III измена плана Јавних набавки за 2019. год.

Техничка измена плана Јавних набавки за 2019. годину