Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/23 – Набавка средстава за одржавања личне хигијене и хигијене објеката бр. 03/23 за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

19-02 Tehnička Specifikacija i Uslovi Higijena

19-03 Poziv za podnošenje ponude