Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга екстерне контроле квалитета базенске воде бр. 06/23 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

54-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

54-03 Poziv za podnošenje ponude