Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/23 – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и опреме  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

44-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

44-03 PozivZaPodnošenjePonude