Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/24 – Набавка услуга физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

88-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

88-03 PozivZaPodnošenjePonude