Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга штампе мајица и качкета бр. 21/22 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

109-02 Теhnička Specifikacija

109-03PozivZaPodnošenjePonude