Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга штампе бр. 20/22 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

108-03 PozivZaPodnošenjePonudeŠtampa

108-02 Теhnička Specifikacija usluge štampe