Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
20 јан 2023

Конкурс на недоређено радно време за радно место – Административно – технички сектретар

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања

Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за адно место под редним Административно – технички сектретар

 

2 Oglas Administrativno – tehnički sekretar

19 јан 2023

Набавка потрошног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 04/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/23 – Набавка потрошног материјала  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

20-02Tehnicka Sp. Us. Za Slanje Potrošni Materijal

20-03 Poziv Za Podnošenje Ponude

 

19 јан 2023

Набавка средстава за одржавање личне хихијене и хигијене објеката за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 03/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 03/23 – Набавка средстава за одржавања личне хигијене и хигијене објеката бр. 03/23 за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

19-02 Tehnička Specifikacija i Uslovi Higijena

19-03 Poziv za podnošenje ponude

17 јан 2023

Набавка канцеларијског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 02/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 02/23 – Набавка канцеларијског материјала бр. 02/23 за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

12-02 Tehnicka specifikacija

12-03 Poziv Za Podnošenje Ponudа

17 јан 2023

Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 01/23

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 01/23 – Набавка горива за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.1

0-02 Tehnička Specifikacija Gorivo

10-03 Poziv Za Podnošenje Ponude Gorivo

25 окт 2022

Конкурс за директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања 2022.

На основу члана 13.Одлуке о оснивању Јавне установе “Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања број 24/17) и члана 20. Статута Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања од 04.11.2017. године Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, расписује: Конкурс за директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања

Документација:

Konkurs za direktora JU SRC Podina 2022

16 авг 2022

Набавка огревног пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 25/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 25/22 – Набавка огревног пелета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

181-03Pelet tehnička

181-03PozivZaPodnošenjePonudePelet

25 јул 2022

Набавка радова за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 24/22

Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку радова бр. 24/22 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

154-02Tehnička specifikacija

154-03PozivZaPodnošenjePonude