Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
13 мај 2024

Набавка услугa физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 12/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 12/24 – Набавка услуга физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

88-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

88-03 PozivZaPodnošenjePonude

09 мај 2024

Набавка водоводног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 11/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 11/24 – Набавка водоводног материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

84-02 tehnicka sp. us. za slanje vodovodni materijal

84-03 poziv za podnošenje ponude

09 мај 2024

Набавка грађевинског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 10/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 10/24 – Набавка грађевинског материјала за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

83-02 tehnicka specifikacija za slanje gradjevinski materijal

83-03 Poziv Za Podnošenje Ponude

 

09 мај 2024

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 09/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 09/24 – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

82-02 Tehnička Specifikacija i Uslovi Higijena

82-03 Poziv za podnošenje ponude

08 мај 2024

Набавка услугa екстерне контроле базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 08/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 08/24 – Набавка услуга екстерне контроле базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

81-02 Tehnicka specifikacija uslovi za slanje ponuda

81-03 Poziv za podnošenje ponude

24 апр 2024

Набавка добара – намирница за кухињу за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 07/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 07/24 – Набавка намирница за кухињу потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста

 

23 апр 2024

Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 06/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 06/24 – Набавка материјала за одржавање квалитета базнске  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

 

72-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

72-03PozivZaPodnošenjePonude.docx

10 апр 2024

Набавка услугa репарације бушотине ИБ3 Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 05/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 05/24 – Набавка услуга репарације бушотине ИБ3 за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

65-02 Теhnička Specifikacija

65-03 PozivZaPodnošenjePonude

08 апр 2024

Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, бр. 04/24

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 04/24 – Набавка материјала за одржавање зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

64-02 TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

64-03 PozivZaPodnošenjePonude