Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Ратарска бб, Сокобања | srcpodina@gmail.com
Пон-Пет: 07:00 - 15:00
20 јун 2022

Набавка радова за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 23/22

Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку радова бр. 23/22 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

121-02PozivZaPodnošenjePonude

121-03Tehnička specifikacija

 

07 јун 2022

Набавка услуга штампе мајица и качкета за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 21/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга штампе мајица и качкета бр. 21/22 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

109-02 Теhnička Specifikacija

109-03PozivZaPodnošenjePonude

07 јун 2022

Набавка услуга штампе за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 20/22

Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку услуга штампе бр. 20/22 –  за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

108-03 PozivZaPodnošenjePonudeŠtampa

108-02 Теhnička Specifikacija usluge štampe

 

02 јун 2022

Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 19/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 19/22 – Набавка лежаљки за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

101-03PozivZaPodnošenjePonude

106-02TehnickaSpecifikacijaSaUslovima

26 мај 2022

Набавка услуга обуке запослених о безбедности и здравља на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 18/22

Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 18/22 – Набавка услуга обуке запослених о безбедности и здравља на раду за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

100-02tehnickaspecifikacijaiuslovi_bezbednost_na_radu

100-03PozivZaPodnošenjePonudeBezbednost

01 мај 2022

Набавка тенди за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 17/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 17/22 – Набавка тенди за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

93-02 Tehnička Specifikacija Tende

93-03 Poziv Za Podnošenje Ponude Tende

28 апр 2022

Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 16/22

Jавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 16/22 – Набавка административних услуга за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

 

73-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

73-03PozivZaPodnošenjePonude

07 апр 2022

Набавка садница и зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 15/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 15/22 – Набавка садница и зеленила за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

80-02TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda-1

80-03PozivZaPodnošenjePonude

 

07 апр 2022

Набавка услуга осигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 14/22

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 14/22 – Набавка oсигурања за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, набавка на коју се закон не примењује.

Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

60-02TehnickaSpecifikacija

60-03 Poziv za podnošenje ponude

14 мар 2022

Набавка услуга спасилачке службе на Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 13/22 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, спроводи поступак истраживања тржишта за набавку бр. 13/22 – Набавка спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања – поновљени поступак, набавка на коју се закон не примењује. Позив и Техничка спецификација са условима за подношење понуде могу се преузети у pdf формату испод текста.

50-02 TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda

50-03 PozivZaPodnošenjePonude